Dr. Čaba Podlupszki Autor: Dr. Čaba Podlupszki Gastroenterolog

Co je rakovina tlustého střeva? | Jaké jsou příznaky rakoviny tlustého střeva?

co-je-rakovina-tlusteho-streva 1Rakovina tlustého střeva je jedním z nejvíce rozšířených typů rakoviny v průmyslově vyspělých zemích světa. Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku zabírají podle statistiky u mužů třetí a u žen čtvrté místo. Frekvence výskytu ve světě je různá. Běžně se vyskytuje v západních zemích méně už v Asii a v Africe. Výzkumy prokázaly, že zvýšený výskyt se objevuje tam, kde zdomácněly stravovací návyky ze západních zemí. Dokonce u původních obyvatel adaptujících se na západní diety, bylo prokázáno, že rakovina tlustého střeva se vyskytuje stále častěji.

Většinou neexistuje pouze jediná příčina, která by způsobovala rakovinu. Rakovina tlustého střeva téměř pokaždé začíná jako nekancerózní (benigní) polypy na tlustém střevě, které se postupně vyvinou v rakovinu. Každý den je přibližně u stovky lidí diagnostikována rakovina tlustého střeva, což se považuje za jeden ze závažných zdravotních problémů.

Rakovina tlustého střeva a její symptomy mohou zůstat neodhalené po mnoho let a ve většině případů se vyvíjí pomalu. V tomto článku uvádím užitečné informace, návody a tipy, jak onemocnění předcházet a co je potřebné udělat pro včasné odhalení rakoviny tlustého střeva nebo rakoviny konečníku.

Co je rakovina tlustého střeva?

Tlusté střevo je část trávicího traktu, kam tělo ukládá odpadový a nestrávený materiál. Tlusté střevo končí konečníkem (rectum). Spolu s konečníkem tvoří dlouhou trubici. Na její vnitřní straně se mohou objevovat benigní nádory – výrůstky houbovitého tvaru, které se nazývají polypy. Těch se však nemusíme obávat. Nejsou závažné, pokud se včas odstraní. Polypy jsou totiž nezhoubné, a proto nemají schopnost napadat ostatní orgány a tkáně. Stejně tak se nerozšiřují do ostatních částí těla. Během endoskopického gastroenterologického vyšetření, které se nazývá kolonoskopie, lékař tyto polypy na tlustém střevě nebo na konečníku snadno odhalí a okamžitě chirurgicky odstraní. Potom už nejsou rizikem pro naše zdraví. Pokud však benigní polypy v tlustém střevě nejsou včas odstraněny, po určité době se mohou přerůst v rakovinu tlustého střeva. Předpokládá se, že rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku ve většině případů vzniká a rozvíjí z neléčených a neodstraněných polypů. Polypy se časem přemění ve zhoubné nádory. Ty potom rychle narostou a přes stěnu tlustého střeva mohou napadnout jiné orgány a tkáně odkud se mohou rozšířit i do vzdálenějších částí těla. Zde vytvářejí nová ložiska rakoviny, tzv. metastázy, například v játrech nebo v plicích. Bohužel u 80 % lidí se rakovina tlustého střeva anebo rakovina konečníku odhalí příliš pozdě. V tak pokročilém stádiu je pak samotná léčba velmi složitá. Úplné uzdravení je nepravděpodobné a většinou končí předčasným úmrtím. Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku (rectum) se často společně označují jako kolorektální karcinom. Dalšínázvy jsou:karcinom tlustého střeva, maligní nádor tlustého střeva anebo zhoubný nádor tlustého střeva.

Kdo může být ohrožen?

Neexistuje pouhá jediná příčina, která způsobuje rakovinu. Rakovina tlustého střeva nebo rakovina konečníku vám může hrozit v případech, pokud:

 • vám je více než 60 let
 • ve vaší stravě převládá červené či zpracované maso, nadbytek tuků a naopak chybí čerstvá zelenina, vlákniny
 • máte rakovinu v některé části těla – překonali jste rakovinu prsníku či prostaty
 • máte polypy na tlustém střevě
 • v rodině se vyskytla rakovina tlustého střeva
 • trpíte na zánětovástřevní onemocnění (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)

Riziko zvyšujíi některé genetické syndromy, nejčastěji familiární adenomatóznípolypóza (FAP) a Lynchův syndrom.
Mezi největší rizika patří převážně nevhodné stravovací návyky. Velikost rizika přímo závisí na člověku a jeho stravovacích návycích. Jednoznačně to prokazují fakta. Zvýšený výskyt se objevuje všude tam, kde zdomácněly nezdravé stravovací návyky ze západních zemí. Hlavními faktory ohrožující tlusté střevo jsou tuky a obezita, která je často provázená cukrovkou. Dalšími rizikovými faktory jsou požívání alkoholu a kouření.

Závažnou roli sehrává také věk. Zjistilo se, že zhruba 90 % lidí, u kterých se diagnostikovala rakovina tlustého střeva, je starších než 50 let.

Pokud se na vás vztahují některé z uvedených rizikových faktorů, tak nejhorší, co můžete udělat, je čekat, až se objeví symptomy.

Rakovina tlustého střeva a její symptomy

V mnoha případech rakovina tlustého střeva neprojevuje žádný symptom. Její přítomnost však mohou naznačovat následující symptomy:

 • krev ve stolici
 • bolesti v břichu a citlivost v dolní části břicha
 • zvracení, průjem, zácpa, anebo jiné změny v činnosti střeva
 • stolice tenká jako niť
 • ztráta hmotnosti z neznámých příčin
 • bolestivé křeče
 • anémie
 • slabost, nadměrná únava

Krev ve stolici se objeví v případě, že nádor krvácí. Barva krve závisí od toho, kde se nádor vyskytuje. Pokud se nachází na konci tlustého střeva anebo v konečníku, krev je jasně červenébarvy a měla by se dát jasně rozpoznat. Pokud se ale nádor nacházína začátku tlustého střeva, krev zaschne ještědříve, než se dostane ven z těla. Stane se pro naše oko neviditelnou.

Rakovina konečníku může zapříčinit velmi řídkou stolici anebo zácpu, protože překáží stolici dostat se ven. Jindy může nádor úplně zablokovat tlusté střevo. V tom případě střevem nic neprojde, což zapříčiňuje velmi závažné a bolestivé křeče. V horším případě to může být příznakem perforace stěny střeva, což vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Neplánovaný úbytek hmotnosti znamená, že následkem přítomnosti nádoru nastala změna v našem metabolismu.
Krvácející nádor může vyvolat další symptomy. Následkem dlouhodobé soustavné ztráty krve nastává pokles hladiny železa v krvi, což vede k anémii (chudokrevnosti) a nedostatku kyslíku v krvi. Projevuje se to slabostí a často i nadměrnou únavou.

Rakovina tlustého střeva a stupně její závažnosti

Přesným screeningem se rakovina tlustého střeva může odhalit ještě dříve, než se objeví a vyvinou patřičné symptomy. Ve stádiu, kdy je ještě nejvíce léčitelná. Pokud patříte do rizikové skupiny je vhodné navštívit lékaře a podstoupit potřebná vyšetření. Podle závažnosti se rakovina tlustého střeva rozděluje na pět stupňů (0, I, II, III, a IV):

 • Stupeň 0: je to rané stádium, kdy se rakovina nachází pouze na povrchu vnitřní vrstvy stěny střeva
 • Stupeň I: rakovina se už rozrostla do vnitřních vrstev střevní stěny
 • Stupeň II: rakovina se rozšířila dále do svalové stěny střeva
 • Stupeň III: rakovina se rozšířila až do lymfatických uzlin
 • Stupeň IV: rakovina se rozšířila do dalších orgánů – vznik metastáz

Nejhorší je, když se rakovina tlustého střeva neodhalí včas. Pokud tato situace nastane a rakovina pronikne dále, dostane se mimo tlusté střevo a způsobí metastázy.

Důležité je uvědomit si, že dnes už je rakovina tlustého střeva léčitelná. Tak je tomu však jen v případech, že lékař odstraní nádor v raných stádiích (stupeň 0, I, maximálně II). Tedy pokud je lokalizovaný pouze v tlustém střevě. Jakmile se však už rozšíří mimo tlusté střevo, chirurgický zákrok nestačí. Je nutná chemoterapie, kterou provází celá řada nežádoucích vedlejších účinků.Trvá obvykle dlouho (nejméně 6 měsíců) a od postiženého vyžaduje překonání různých problémů. Po úspěšném ukončení léčebné kúry je nutné absolvovat pravidelné kontroly.

Vyšetření stolice

Je jedním ze základních screeningových testů pro zjišťování rakoviny. Jedná se o fekální okultní krevní test odhalující malé množství krve ve stolici, které je volným okem neviditelné. Vyšetření může naznačit, že máme rakovinu tlustého střeva. Tento test bývá ovšem často negativní i navzdory tomu, že rakovina tlustého střeva je přítomná. Proto je důležité souběžně podstoupit zobrazovací vyšetření, jako jsou kolonoskopie anebo sigmoidoskopie. Je však nutné zdůraznit, že sigmoidoskopií se odhalí pouze rakovina konečníku. Jedině kolonoskopie zobrazuje kompletní tlusté střevo včetně konečníku. Je nejlepším screeningovým testem pro odhalenírozsahu rakoviny.

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že pozitivní okultní krevní test ještě nemusí znamenat rakovinu. Krev ve stolici může býttaké následkem prasknutí žaludečního anebo dvanácterníkového vředu. Může býtprůvodním znakem při ulcerózní kolitiděanebo zánětu výdutí – divertikulitidě.

Kolonoskopie

Má velký význam z hlediska prevence, protože vyšetřujícímu lékaři umožňuje přímo pozorovat a odhalovat změny na sliznici střeva a konečníku. Kolonoskopie se stala nenahraditelnou při diagnostice závažných onemocnění střevního traktu, jako jsou krvácení, polypy, střevní výdutě – divertikly, svalové křeče. Navíc kolonoskopie umožňuje nejen vyhledávání raných příznaků rakoviny tlustého střeva a rakoviny konečníku, ale poskytuje zároveň možnost uskutečnit léčebné zákroky, které v minulosti vyžadovaly operaci. Pokud je třeba, lékař odebere vzorek sliznice (biopsie) a pošle ho na histologické vyšetření. Zde může lékař odhalit adenomové polypy – nezhoubné nádorky, které však často obsahují atypické změněné buňky a jsou zdrojem zhoubné přeměny. Pokud se místa, kde se vyskytují tyto polypy včas neodstraní, tak na více než 80 % z nich vzniká rakovina tlustého střeva anebo rakovina konečníku. Je to jen otázka času. Někdy to však trvá 10 až 15 let. Samozřejmě vše závisí i na velikosti polypů na jejich histologické struktuře a stupni buněčných změn.

Odpověď na otázku, kdy máme podstoupit kolonoskopii, zní: po dovršení 50. roku by měl kolonoskopii absolvovat každý člověk. Kromě toho bez ohledu na věk a další rizikové faktory jsou bezodkladným důvodem pro kolonoskopii:

 • preventivní důvody u vysoce rizikových osob
 • přítomnost krve ve stolici
 • náhlé změny charakteru stolice, například střídání zácpy a průjmu,
 • anémie s výrazným úbytkem na hmotnosti,
 • bolesti v břichu

Prevence

Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku je zákeřná v tom, že se může vyvíjet i několik let, než zaregistrujeme nějaké problémy. Proto je nutné aktivně přistupovat k péči o své zdraví.

 • Moudře dělá ten, kdo považuje za samozřejmost chodit na pravidelné preventivní kontroly, a to především:

 1. lidé nad 50 let
 2. pokud se na vás vztahuje některý z rizikových faktorů (pocházíte z rodiny, kde se už rakovina tlustého střeva vyskytla, máte polypy na tlustém střevě, stravujete se nezdravě – s vysokým obsahem tuků a s nízkým obsahem vláknin, jste obézní, kouříte, trpíte na zánětová střevní onemocnění (divertikulitida, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), máte cukrovku.

NaturalSwiss =
Specialista na zažívání
Na základě historie Vašeho prohlížení Vám doporučujeme následující produkty.
Swiss Probiotix
Swiss Probiotix

Obsahuje 8 miliard užitečných živých bakterií, které zabezpečují zdravou střevní mikroflóru, budují základ pro zdravý imunitní systém a zároveň chrání náš trávicí trakt.

690 Kč
Podrobnosti
Vložím do košíku
CleanInside Program
CleanInside program

Program Clean Inside očista střev se skládá ze tří produktů, které jsme vyvinuli vysloveně pro nejdůkladnější a nejpřirozenější způsob očisty tlustého střeva.

1 890 Kč
Podrobnosti
Vložím do košíku
Parasic Junior
Parasic Junior

Perfektní řešení k odstranění parazitů z těl našich dětí. Zároveň s tím, že je to přípravek velice ůčinný, Parasic Jr. je také mimořádně chutná tekutina, kterou děti rády užívají.

730 Kč
Podrobnosti
Vložím do košíku
NaturalSwiss =
Přípravky celkem:
0