Dr. Čaba Podlupszki Autor: Dr. Čaba Podlupszki Gastroenterolog

Všechno, co se vyplatí vědět o kaparech

Kapary se už od starověku používají jako rostlinné léčivo

V očích mnoha lidí jsou kapary pouze jednou ze surovin používaných při přípravě jídel. Jsou chutné, ale překvapivě v sobě ukrývají i mnoho zdravotních výhod. Vzhledem k tomu, že jsou bohaté na bioaktivní sloučeniny, vykazují farmakologické účinky, díky čemu je lze považovat za účinné rostlinné léčivo na různá onemocnění.

V posledních desetiletích se stále víc pozornosti věnuje účinkům potravin, které jsou bohaté na polyfenoly, na zdraví. Mezi takové lze zařadit i kaparu trnitou (Capparis spinosa), která v sobě ukrývá velké množství bioaktivních fytochemických složek. Účinné látky, které byly izolovány z různých částí rostliny - její nezralými květními poupaty jsou kapary - jsou jednotlivě nebo společně odpovědné za farmakologické vlastnosti rostliny.

Kapary jsou organickou složkou mimořádně oblíbené středomořské kuchyně. Jedna polévková lžíce kaparů obsahuje pouze dvě kalorie, ale toto množství je mimořádně bohaté na antioxidanty, fytonutrienty a vitamíny. Různé části rostliny včetně bobulí, ovoce a kořenů, odpradávna používali jako tradiční bylinnou medicínu.  Její kořeny se v Egyptě používaly k léčbě onemocnění jater a ledvin, v Římě na ochrnutí (paralýzu), v Maroku k léčbě cukrovky (diabetes), v oblastech severního Pákistánu na duševní poruchy a v Íránu k léčbě hemoroidů a dny. V Číně se používá v tradiční medicíně proti revmatoidní artritidě a dně. Ovoce kapary (plody keře) není totéž jako kapary. Samotné kapary, které známe, jsou připraveny z poupat keře, zatímco ovoce kapary je plodem Capparis spinosa. Poupata i plody jsou konzervované v octové šťávě, ale samotné ovoce má sladší chuť.

Co obsahují?

Kapary obsahují důležité minerální látky, jako jsou například železo, vápník, měď a sodík. Obsahují také vitamíny A a K, niacin a riboflavin, resp. také vlákninu. Obsahují množství flavonoidů, jako je kaempferol, rutin a kvercetin (všechny tři jsou účinné antioxidanty). Je všeobecně známé, že antioxidanty dokážou vázat volné radikály, které jsou škodlivé pro organismus a které mohou způsobit záněty, rakovinu a onemocnění spojené s pokožkou. Podle nejnovějších výzkumů disponuje kvercetin analgetickými, protizánětlivými, antibakteriálními a antivirovými účinky. Dále obsahuje tokoferoly a karotenoidy, glukosinoláty obsahující síru, terpenoidy a polysacharidy. Glukosinoláty jsou sekundární rostlinné metabolity, které jsou z farmakologického hlediska důležité, protože mohou hrát roli v případě prevence onemocnění a rizika vzniku karcinogeneze.

Tři studie prokázaly, že semena Capparis spinosa obsahují dvě hlavní nenasycené mastné kyseliny, kyselinu linolovou a kyselinu olejovou, které mohou zlepšovat zdraví kardiovaskulárního systému. Oleje ze semen obsahují i ​​další mastné kyseliny, jako je kyselina myristová, stearová a palmitová. Díky svým již rutinním vlastnostem zachytávat volné radikály posiluje kapiláry a zabraňuje tvorbě krevních sraženin v cévách. Snižuje hladinu lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL). Přestože studie zkoumající různé části kapary trnité uvádějí širokou škálu farmakologických aktivit, přesvědčivé informace o všech vlastnostech rostliny zatím nejsou k dispozici. Studie často naznačují příčinné vztahy mezi bioaktivními látkami kapary trnité.

Jaké mají účinky?

Různé léky mohou mít destruktivní vedlejší účinky. Právě z tohoto důvodu mohou být léčivé rostliny, včetně Capparis spinosa v mnoha případech terapeutickou alternativou. Shromáždili jsme nejdůležitější prospěšné vlastnosti Capparis spinosa.

Chrání játra

V klinické studii, v rámci které bylo zkoumáno 44 osob trpících onemocněním nealkoholové ztučnění jater (NAFLD), snížilo 40 až 50 g kaparů denně závažnost onemocnění a hladiny dvou důležitých markerů poškození jater, ALT a AST. [1.] Kyselina drakonónová v extraktu kapary zmírnila poškození orgánů u potkanů ​​a zabraňovala úhynu hepatocytů vlivem různých toxinů. [2.] U myší vysoké dávky extraktu kaparů (400 mg / kg) a kvercetinu (20 mg / kg) snižovaly poškození jater způsobené toxiny. [3.] Co se úkolů kapary v této oblasti týká, jsou zapotřebí další klinické zkoušky.

Thallium, zejména jeho solné sloučeniny, je vysoce toxická látka. Otrava thalliem je běžná v mnoha zemích světa a způsobuje rozsáhlé systémové poškození, zejména jater. V jedné studii se hodnotil hepatoprotektivní účinek extraktu z ovoce Capparis spinosa v souvislosti s poškozením jater u potkanů ​​otrávených thalliem. 36 bílých albínských samců a samic potkanů ​​bylo náhodně rozděleno do tří skupin. První skupina byla normální (negativní kontrola) skupina a druhá byla skupina s thalliem (pozitivní kontrola), v níž se potkanům podávalo pouze 10 mg / kg thallia. Ve třetí skupině dostávali potkani 200 mg / kg ovocného extraktu po dobu 5 po sobě následujících dní před podáním dávky 10 mg / kg thallia. Výsledky naznačují, že v důsledku otravy thalliem byly signifikantně sníženy sérové ​​jaterní transaminázy (AST a ALT), zatímco u potkanů, kteří dostávali Capparis, histopatologická stadia prokázala snížené poškození jaterní tkáně ve srovnání se skupinou s thalliem. [4.]

V několika experimentech byla pozorována přímá souvislost mezi extraktem kaparů a nejdůležitějšími patogenními spouštěči NAFLD (vyvolávající příčiny) včetně inzulinové rezistence, hladiny cukru v krvi a lipidového profilu u diabetických pacientů. [5.] Zajímalo je, zda má denní konzumace kaparů v kyselé zálivce (CFP) příznivý vliv na NAFLD. U 44 osob postižených nealkoholovým ztukovatěním jater byla provedena 12 týdenní randomizovaná, kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie pomocí metody blokové randomizace. Subjekty byly rozděleny do kontrolních nebo CFP skupin. Studie se uskutečnila v období od března do října 2016. Skupině CFP bylo podáváno 40-50 gramů CFP během denního jídla. Antropometrické výsledky, poměry lipoproteinů v séru a jaterní enzymy byly vyhodnocovány před i po léčbě. Výsledky studie naznačují, že pravidelná denní konzumace CFP po dobu 12 týdnů může potenciálně zabránit vzniku kardiovaskulárních komplikací u pacientů postižených NAFLD. Na potvrzení těchto tvrzení jsou však nutné ještě další studie. [6.]

Dobré i v případě cukrovky

V rámci jedné randomizované, placebo kontrolované, dvojitě zaslepené klinické studie bylo pozorováno 54 pacientů s onemocněním diabetes typu 2. Vědci zveřejnili, že u pacientů, kteří po dobu dvou měsíců užívali 1200 mg extraktu kaparů denně, byly hladiny glykosylovaného hemoglobinu a cukru v krvi nalačno významně nižší, než v případě účastníků kontrolované skupiny. Výsledky výzkumů vykázaly zlepšení hladiny triglyceridů a cukru v krvi u osob trpících cukrovkou. [7.] Z toho důvodu může být Capparis spinosa užitečná v případě léčby ztučnění jater a metabolického syndromu, protože hraje důležitou roli při zabránění glukoneogeneze jater.

Podporuje úbytek hmotnosti

Ukázalo se, že u potkanů ​​s diabetes, kteří byli krmeni vodním extraktem z ovoce kapary (20 mg / kg), byl po 2 týdnech zaznamenán výrazný pokles hmotnosti. [8.] Další studie rovněž uvádí, že opakované, orální podávání tohoto vodního extraktu mělo po 2 týdnech za výsledek významné snížení tělesné hmotnosti u myší krmených stravou s vysokým obsahem tuků. Proto se zdá, že je možné hu použít v zájmu hubnutí. Na potvrzení těchto zjištění jsou však zapotřebí další studie.

Snižuje krevní tlak

V rámci vyšetření hypertenzních potkanů ​​se rovněž uvádělo, že pokud se vodní extrakt prášku z ovoce kapary podával po dobu 20 dnů (150 mg / kg), systolický krevní tlak se významně snížil už po 8 dnech. Stane se tak způsobem, že zvýší vylučování ledvinových elektrolytů a zabraňuje aktivitě angiotenzinu konvertujícího enzymu (ACE), který je spojen s nižšími hladinami krevního tlaku.

Antimikrobiální

Ve studii zaměřené na zkoumání antibakteriální aktivity kapary trnité se uvádí, že rychlost růstu Deinococcus radiophilus byla významně inhibována (zabráněna) přidáním vodních extraktů z kořenů rostliny, ve srovnání s kontrolní skupinou. [9.] Autoři prokázali, že vodní extrakty z kořenů kozoroha mohou zabránit bakteriím a plísním, včetně Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae a Candida albicans. [10.]

Protizánětlivé

Ve studii in vivo, provedené na myších, bylo uvedeno, že albínské myši léčené listovým extraktem z kapary trnité měli ve srovnání s kontrolní skupinou významně menší velikost edému, co vlastně dokazuje protizánětlivou aktivitu rostliny. Autoři také zjistili, že významně snížila tloušťku dermis a infiltraci imunitních buněk v místě zánětu. Tyto studie naznačují, že extrakty z listů zabraňují expresi protizánětlivých cytokinů. [11.]

Proti kognitivním poruchám

Capparis spinosa vykazuje také potenciální ochranný účinek proti kognitivním poruchám. V rámci jedné studie byla podávána injekce lipopolysacharidů mladým potkaním samcům, co mělo za následek potíže s učením a poškození paměti. Vodní extrakt z poupat Capparis významně zpomalil neurodegeneraci, co naznačuje, že rostlinu lze použít k léčbě kognitivních poruch. [12.]

Zdroje:

https://www.webmd.com/diet/health-benefits-capers
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5852692/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapary

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5788220
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10433476/
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5755993/
4. https://www.seronijihou.com/article/evaluation-of-hepatoprotective-effects-of-capparis-spinosa-in-induced-thallium-poisoning-in-rats
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26445712/
6. https://sites.kowsarpub.com/ircmj/articles/63446.html
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24050578/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15814271/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21328135/
10. https://content.sciendo.com/view/journals/hepo/60/1/article-p39.xml
11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5282892
12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26934780/

Na základě historie Vašeho prohlížení Vám doporučujeme následující produkty.
Parasic
Parasic

Parasic je protiparazitní doplněk výživy, který pomáhá odstranit škodlivé střevní parazity a jejich vajíčka z tlustého střeva a jiných částí organismu.

730 Kč
Podrobnosti
Vložím do košíku
CleanInside Program
CleanInside program

Program Clean Inside očista střev se skládá ze tří produktů, které jsme vyvinuli vysloveně pro nejdůkladnější a nejpřirozenější způsob očisty tlustého střeva.

1 890 Kč
Podrobnosti
Vložím do košíku
ToxiClean Program
ToxiClean Program

ToxiClean® je širokospektrální detoxikační kúra, při vývoji které výzkumníci dbali na to, aby se společně s programem Clean Inside® mohla dosáhnout účinnější detoxikace a aby se zabránilo vzniku nových střevních nánosů.

1 890 Kč
Podrobnosti
Vložím do košíku
NaturalSwiss =
Přípravky celkem:
0